Regulamin - Forum Biegacza

Skocz do zawartości


Regulamin

I. Postanowienia ogólne.
O regulaminie

1. Regulamin określa zasady korzystania z forum internetowego biegamy24.pl zamieszczonego pod adresem: http://biegamy24.pl/, zwanego dalej „Forum”.
2. Administratorem i właścicielem Forum jest ITS MEDIA Tomasz Sokołowski z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Bacciarellego 48 lok. 6., dalej zwany „ITS MEDIA”.
3. Każda osoba korzystająca z forum jest zobowiązana do przestrzegania n
iniejszego regulaminu.
4. Regulamin może ulec zmianie.
5. Z regulaminem należy się zapoznać przy rejestracji na forum. Należy pamiętać, że dokonując rejestracji
Użytkownik automatycznie zgadza się na przestrzeganie niniejszego regulaminu.
4. Należy również pamiętać, że każdorazowo dokonując logowania
Użytkownik zgadza się na przestrzeganie regulaminu w wersji aktualnej w momencie logowania .
5. ITS MEDIA zastrzega sobie prawo do przerwy w działaniu Forum z powodu awarii, w tym wynikającej z przyczyn leżących po stronie podmiotu świadczącego na rzecz ITS MEDIA usługi teleinformatyczne. ITS MEDIA zastrzega sobie również prawo do ograniczonej czasowo przerwy technicznej w funkcjonowaniu Forum w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji urządzeń lub oprogramowania odpowiedzialnego za działanie Forum. Z tytułów wskazanych w niniejszym postanowieniu Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia.

6. Regulamin jest dostępny pod linkiem na stronie głównej forum.
Cele działania forum
1. biegamy24.pl służy przede wszystkim wymianie informacji pomiędzy biegaczami.

Zasady rejestracji Użytkowników

1. W celu korzystania z Forum, Użytkownik ma obowiązek podania następującego minimalnego zakresu informacji dotyczących jego osoby: adres e-mail, miasto, województwo. Podanie tych informacji jest dobrowolne, jednak konieczne do uzyskania dostępu do Forum.
2. Udostępnienie swojego zdjęcia w ramach Forum jest dobrowolne.
3. Tylko zarejestrowani i zalogowani użytkownicy Forum mają możliwość zamieszczania na nim treści.
4. Niedozwolone jest posiadanie więcej niż jednego konta na Forum.
5. Niedozwolone jest udostępnianie konta innym osobom.
6. W przypadku zgłoszenia przez użytkownika Forum żądania usunięcia jego danych, wszelkie dane osobowe, które go dotyczą przetwarzane przez ITS MEDIA zostaną usunięte, a treść wskazanych postów zamieszczonych przez niego w ramach korzystania z Forum zostanie zanonimizowana i pozbawiona elementów stanowiących dane osobowe.
Zasady korzystania z Forum.
1. Korzystanie z forum jest całkowicie bezpłatne.
2. Treści publikowane na forum muszą być zgodne z polskim prawem.
3. Zabrania się publikowania na forum treści i materiałów wulgarnych, pornograficznych, nieetycznych lub uznawanych powszechnie za obraźliwe. Dotyczy to wszelkich treści wprowadzonych na forum przez użytkownika - w wiadomościach, pseudonimie, podpisie, emblemacie i innych.
4. Administratorzy i moderatorzy podejmują starania mające na celu usuwanie wszelkich uznawanych za obraźliwe materiałów jak najszybciej, jednakże nie jest możliwe przeczytanie każdej wiadomości. Należy więc zdawać sobie sprawę, że zawartość każdego postu na tym forum wyraża poglądy i opinie jego autora, a nie administratorów czy moderatorów (poza wiadomościami pisanymi przez nich) i nie ponoszą oni za te treści odpowiedzialności. Jeśli użytkowni zauważy post, który powinien zostać usunięty, powinien dać jak najszybciej znać moderatorowi.

5. Na forum zabrania się reklamowania rozwiązań komercyjnych (w tym tworzenia odrębnych tematów lub wysyłania postów o takim charakterze, a także rejestrowania się nazwą firmy - nick na forum). Zabrania się również zamieszczania linków do aukcji, z którymi użytkownik jest w jakikolwiek sposób powiązany (na wszelkich serwisach aukcyjnych).
6. Zabrania się zamieszczania linków pozycjonujących do innych stron w sieci, zarówno w podpisach, jak i w treści postów.
7. Na forum zabronione jest spamowanie (reklama) za pomocą wiadomości prywatnych do pozostałych użytkowników forum.
8. Każdy użytkownik forum powinien starać się traktować innych uczestników dyskusji tak samo, jak sam chciałby być traktowany. Oczekując szacunku, pamiętajmy o okazywaniu go innym.
9. Przy publikacji jakichkolwiek materiałów, należy pamiętać o przestrzeganiu praw autorskich.
10. Zabrania się samowolnego publikowania cudzych danych teleadresowych.
11. Zabrania się linkowania do stron konkurencyjnych wobec forumbiegacza.pl.
12. Zabrania się linkowania do ogólnych stron producentów towarów i dostawców usług - za wyjątkiem poleceń konkretnych produktów/usług.
13. Zabrania się skanowania, powielania oraz innych działań mających na celu kopiowania lub archiwizacji treści niniejszego forum.
14. Wobec zasad obowiązujących na forum, wszyscy użytkownicy są równi. Do przestrzegania regulaminu zobowiązani są zwykli użytkownicy, moderatorzy, oraz administratorzy forum.
15. Zarejestrowani użytkownicy wyrażają zgodę na otrzymywanie e-maili informacyjnych i reklamowych sygnowanych przez redakcję i partnerów forumbiegacza.pl.

16. Administratorzy i moderatorzy Forum zalecają nowym Użytkownikom korzystanie z wyszukiwarki. Zanim użytkownik założy nowy wątek, powinien upewnić się, czy na Forum nie ma już poruszonego podobnego tematu, być może ktoś zamieścił już podobny temat na Forum i uzyskał odpowiedz na nurtujące go pytanie.
II. Prawa i obowiązki.
Prawa i obowiązki użytkowników (czyli osób zarejestrowanych na forum).
1. Każdy użytkownik posiada prawa "gościa".
2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, iż jego wypowiedzi są powszechnie dostępne w sieci Internet. Użytkownik wyraża zgodę na to, aby inni Użytkownicy komentowali jego wypowiedzi. Użytkownik poprzez zaznaczenie opcji „Obserwuj wątek" ma możliwość otrzymywania na skrzynkę mailową powiadomienia o wypowiedziach w danym wątku.
3. Wszystkie publikowane treści i materiały, w tym opracowania, znaki słowno-graficzne, artykuły, spisy są własnością ich twórców.
4. Użytkownik publikując na forum treści i materiały autorskie, przekazuje Operatorowi prawa autorskie do ich publikacji wyłącznie w obszarze forumbiegacza.pl.
5. Użytkownicy mogą edytować własne, wysłane już posty, oraz kasować je o ile nikt na nie jeszcze nie odpisał. Edycja służy poprawieniu błedów i ewentualnemu poprawieniu czytelności wypowiedzi. Kasowanie całych postów lub zmienianie sensu swojej wcześniejszej wypowiedzi - w sytuacji, kiedy po nich pojawiły się kolejne wpisy, jest zabronione.
W szczególnych przypadkach prośbę o usunięcie postów można zgłosić moderatorowi.
Przez wskazanie postu rozumie się podanie linku do postu (w tym celu można wykorzystać opcję „pokaż link do tego postu” dostępną w nagłówku postu po prawej stronie. W przypadku wnioskowania o usunięcie większej liczby postów należy podać odpowiednią liczbę linków.
6. Użytkownicy mogą korzystać ze wszystkich elementów formatowania BBCode, oraz używać dostępnych emotikonek. Jednocześnie mają obowiązek stosować te elementy tam, gdzie wymagają tego okoliczności.
7. Użytkownicy mają możliwość wysyłania PW (prywatnych wiadomości), oraz wiadomości email z poziomu forum.
8. Każdy użytkownik posiada własny profil i ma prawo wykorzystywać wszelkie jego funkcjonalności.
9. Użytkownicy mają obowiązek zwracać uwagę innym, jeśli nie przestrzegają oni regulaminu, oraz powiadamiać moderatorów o nieprawidłowościach.
10. Każdy użytkownik ma obowiązek przestrzegania regulaminu i podporządkowywania się w ramach forum decyzjom moderatorów i administratora.
11. Użytkownik ma prawo w swoim podpisie umieszczać grafiki i zdjęcia, jednak ich wysokość nie powinna przekraczać 100 pikseli, a całkowita długość jednego paska 500 pikseli. Zabrania się powtarzania pasków na ten sam temat - wystarczy jeden pasek odliczający wiek ciąży, czy wiek dziecka. Forum służy przede wszystkim wymianie informacji i powinno być czytelne.
12. Dopuszczalny rozmiar awatara nie powinien przekraczać 90x90 pikseli. Jeżeli awatar wgrywany jest na serwer forum i jest większy niż dopuszczalna wielkość to zostanie on zmniejszony do regulaminowego rozmiaru.
13. Użytkownicy pisząc posty na forum nie mogą używać czcionki w kolorze czerwonym - jest to kolor zarezerwowany dla moderatorów i administratorów.


Prawa i obowiązki moderatorów.

1. Moderatorzy posiadają wszystkie uprawnienia zwykłych użytkowników.
2. Moderatorzy mają prawo do blokowania i odblokowywania tematów.
3. Moderatorzy mają prawo przenoszenia tematów do innych kategorii w celu poprawienia spójności poruszanej na danym forum tematyki.
4. Moderatorzy mają prawo dzielenia wątków na części.
5. Moderatorzy mają prawo kasowania postów innych użytkowników.
6. Moderatorzy mają prawo edycji cudzych postów (choć zaleca się unikanie takich posunięć).
7. Moderatorzy mają obowiązek przestrzegania regulaminu w sposób szczególnie rygorystyczny, ponieważ ich zadaniem jest dawać przykład innym użytkownikom.
8. Moderatorzy mają obowiązek czuwać nad porządkiem panującym na forum, oraz interesować się publikowanymi treściami intensywniej niż zwykli użytkownicy.
9. Moderatorzy powinni służyć radą i pomocą niedoświadczonym użytkownikom forum.
10. Moderatorzy nie powinni nadużywać swojej władzy.
11. O tym kto zostanie moderatorem decyduje administrator. Grupa moderatorów nie zmienia swojego składu zbyt często. Aby zostać moderatorem należy przestrzegać regulaminu i pomagać przestrzegać go innym, udzielać się w dyskusjach, pisać mądrze i na temat - wtedy na pewno zostanie się zauważonym.


Prawa i obowiązki administratora.

1. Administrator posiada najwyższe uprawnienia na forum, w tym oczywiście wszelkie uprawnienia użytkowników i moderatorów.
2. Administrator ma prawo zablokować wybranym użytkownikom dostęp do forum, ze względu na naruszanie regulaminu.
3. Administrator może zmieniać skład grup użytkowników, w szczególności moderatorów.
4. Administrator może dowolnie modyfikować strukturę całego forum, w szczególności tworzyć nowe fora tematyczne, zmieniać wygląd forum, oraz rozszerzać jego funkcjonalności.
5. Administrator ma obowiązek uwzględniać opinie użytkowników i moderatorów w sprawach zmian na forum, nie jest jednak nimi w żaden sposób zobligowany.
6. Administrator ma obowiązek dbać o prawidłowe funkcjonowanie forum w ramach swoich możliwości i umiejętności.
7. Administrator powinien starać się podnosić komfort i ułatwiać użytkownikom korzystanie z forum.
8. W sytuacjach budzących wątpliwości administrator ma prawo usunąć lub zbanować użytkownika bez podania przyczyny.


III. Prowadzenie dyskusji.

Zakładanie nowego tematu (topic).

1. Najpierw należy zastanowić się na które forum tematyczne powinien trafić nowy post. Każde podforum posiada pewien zakres tematyczny, który musi być przestrzegany przez użytkowników podczas umieszczania na Forum postów. O tym, jakiemu tematowi poświęcone jest dane forum, można wnioskować z nazwy, komentarza, oraz z zamieszczonego na nim ogłoszenia precyzującego zasady i tematykę. Jeśli temat nie pasuje do żadnego z działów tematycznych, temat należy umieścić na podforum "Na każdy temat" - tam zasady są najmniej rygorystyczne.
2. Ważną sprawą jest właściwe zatytułowanie wątku, tak by tytuł odzwierciedlał zawartość wiadomości
3. Należy trzymać się danego tematu w wypowiedziach w danym wątku. Użytkownik zakładający nowy temat powinien aktywnie uczestniczyć w wywołanej dyskusji.
4. Zadając pytanie użytkownik powinien dostarczyć rozmówcom maksimum informacji.
5. Celem istnienia Forum jest poszerzanie wiedzy korzystających z niego osób. Jeśli poruszony przez użytkownika problem został przez niego rozwiązany zanim pojawiły się odpowiedzi w wątku, należy podzielić się z innymi swoją wiedzą.
6. Każdy użytkownik ma prawo do swoich poglądów i opinii, dlatego nie należy rozpoczynać tematu, który najprawdopodobniej doprowadzi do powstania konfliktu między użytkownikami.


Odpowiadanie na pytania.
1. Odpisując na czyjeś pytanie należy być konstruktywnym i pomocnym.
2. Odpowiadając należy trzymać się ściśle tematu. Pytającemu na pewno na tym zależy.
3. Użytkownik nie powinien się wahać prowokować innych do dyskusji, o ile nie są to jałowe spory. Dyskusje są toczone publicznie i służą konstruktywnej wymianie poglądów. Prowokowanie od dyskusji nie oznacza przyzwolenia na złośliwości czy agresję.
4. Uwagi na temat błędów stylistycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych należy przekazać autorowi korzystając z prywatnych wiadomości lub email, a nie otwarcie, na łamach Forum.
5. Prywatne wiadomości jak sama nazwa wskazuje są prywatne, dlatego odpowiadając nadawcy należy korzystać również z PW, a nie publikować odpowiedzi na Forum. Ewentualnie jeśli użytkownik chce kogoś przeprosić, może wyrazić to publicznie. Wszelkie uwagi personalne i nieporozumienia należy wyjaśniać i kierować za pośrednictwem prywatnych wiadomości.
6. Nie należy używać w odpowiedziach agresywnego języka. Inni użytkownicy to też ludzie, mają swoje uczucia, czasem popełniają błędy. Nie należy ich za to obwiniać.


Formułowanie treści wiadomości (postów).
1. Użytkownik powinien być profesjonalny i ostrożny w tym co mówi o innych. Należy unikać obrażania uczestników dyskusji.
2. Użytkownik powinien być ostrożny pisząc z humorem lub sarkazmem. Bez osobistego kontaktu żart może być odebrany jako złośliwa krytyka.
3. Użytkownik powinien dbać o kulturę języka. Dotyczy to zarówno unikania wszelkich wulgaryzmów, jak i dbania o ortografię, gramatykę i interpunkcję. Jeden źle postawiony przecinek, może zmienić całkowicie znaczenie zdania. Należy pisać językiem jak najbardziej komunikatywnym.
5. Przy publikacji różnych materiałów, należy zawsze podawać ich źródło, a jeśli to konieczne, uzyskać zgodę autora na publikację. Absolutnie niedopuszczalne jest publikowanie cudzych materiałów jako swoich. Przestrzeganie praw autorskich należy traktować jako jeden z priorytetów.
6. PISANIE DUŻYMI LITERAMI traktowane jest jako krzyk.
7. Użytkownik powinien kontrolować tekst przed wysłaniem. Można skorzystać z opcji PODGLĄD. Jeśli jednak coś umknie autorowi, zawsze można zmienić treść w opublikowanej już wiadomości


IV. Sankcje na forum.
1. Ocena czy powyższy regulamin został naruszony przez użytkownika w jakimkolwiek jego punkcie oraz w jakim stopniu zależy tylko i wyłącznie od Administratorów i Moderatorów forum.
2. Użytkownik może zostać ukarany za złamanie regulaminu, norm współżycia międzyludzkiego oraz zasad netykiety. Decyzję o danej sankcji podejmuje grono moderatorów i administratorów po omówieniu sytuacji na forum zamkniętym. W przypadku bana decyzję podejmuje grono administratorów zasięgając opinii grona moderatorów. W szczególnych przypadkach o banie może zdecydować grono Administratorów.
3. W zależności od wagi przewinienia użytkownik może otrzymać bana, ostrzeżenie lub może zostać upomniany. Na decyzję grona moderatorów mają wpływ również raporty userów, które otrzymuje moderator danego podforum, a które nie są upubliczniane. Użytkownik nie ma prawa odwołania od sankcji i sankcje nie są cofane.
4. Usunięcie z forum nie musi być poprzedzone ostrzeżeniem. Otrzymanie przez użytkownika 3 ostrzeżeń skutkuje otrzymaniem bana. Po uzyskaniu 3 upomnień użytkownik staje się automatycznie obiektem dyskusji moderatorów, którzy podejmą decyzję o ewentualnym przyznaniu ostrzeżenia.


V. Prawa autorskie regulaminu.

Prawa autorskie
Niniejszy regulamin został udostępniony przez serwis internetowy phpBB.pl. Niektóre podpunkty zostały zmodyfikowane lub dodane przez administratora biegamy24.pl